Přehled cen školních mikroskopů

Na financování mateřských, základních a středních škol zřizovaných obcemi či kraji se vedle státu podílí i jejich zřizovatel. Ředitelé těchto vzdělávacích institucí každoročně zajímá, s jakými financemi budou hospodařit. Jaký finanční objem budou mít k dispozici na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, na samotný chod školy a na investice, kterými může být obnova, nákup či doplnění mikroskopických pomůcek (vybavení) pro vzdělávání žáků. Škola může toto vybavení financovat z vlastních zdrojů nebo z dotací z EU.

Často se peníze na nákupy uvolní až těsně před závěrem roku s podmínkou objednání a proplacení dodavatelských faktur v krátkém období zbývající do konce roku, kam navíc spadají prázdniny. Z nedostatku času k řádnému prozkoumání možných alternativ hrozí nákup nevhodných mikroskopů, nebo přístrojů v neadekvátní ceně. Aby se tak nestalo, je dobře mít dostatek relevantních informací, k čemuž přispěje i web Mikroskopy pro základní a střední školy.

Pokud přidělená částka zcela pokryje nákup mikroskopů dle našich požadavků je vyhráno. Stává se, že částka nedosahuje patřičné výše. Doporučujeme neslevovat z již stanovaných nároků na kvalitu, které jsme si představili v popisu školního mikroskopu. Raději snižte počet nakupovaných mikroskopů nebo jděte cestou postupného vybavení. Tedy vynechat vybavení mikroskopu, které nemusíte pořídit hned v první investici, jako jsou PC okulár nebo různé druhy sad mikroskopických preparátů. V dalším období lze zbývající mikroskopy či vybavení dokoupit a budou pak ke spokojenosti vás i žáků, sloužit řadu dalších let.

Jaká je přijatelná cena školního mikroskopu při zachování parametrů, kvality a vybavení? Cenové rozpětí nabízených školních mikroskopů je poměrně široké. Samozřejmě, že monokulární mikroskop bez PC okuláru bude levnější než trinokulární s již zabudovanou kamerou a různí výrobci budou obdobné přístroje nabízet za odlišné ceny. Níže uvádíme základní přehled cen pro jednotlivé typy školních mikroskopů. Vždy se jedná o přístroje s doporučenými materiálovými vlastnostmi a technickými parametry, které jsou specifikovány na stránce specifikace školního mikroskopu.

Orientační ceny školních mikroskopů

Monokulární školní mikroskop
Mikroskop bez PC okuláru 3 500 Kč
Mikroskop se základním PC okulárem 4 500 Kč
Mikroskop s Abbeho kondenzorem bez PC okuláru 5 500 Kč
Mikroskop s Full HD okulárem (kamerou) 6 500 Kč
Mikroskop s Abbeho kondenzorem s Full HD okulárem (kamerou) 7 000 Kč
Binokulární školní mikroskop
Základní binokulární školní mikroskop 5 000 Kč
Binokulární školní mikroskop s Abbeho kondenzorem 12 000 Kč
Trinokulární školní mikroskop
Trinokulární školní mikroskop bez PC okuláru 14 000 Kč
Trinokulární školní mikroskop s Full HD okulárem (kamerou) 16 000 Kč
Školní stereoskopický mikroskop
Standardní stereoskopický (binolupa) jedna sada okulárů, zvětšení 20x 2 500 Kč
Lépe vybavený školní stereoskopický dvě sady okulárů, zvětšení 20x, 40x 5 000 Kč
Stereoskopický mikroskop s možností připojení PC okuláru 8 000 Kč
Mikroskopické preparáty pro školní výuku
Mikroskopické preparáty botanika, zoologie, anatomie v sadě po 25 ks 1 200 Kč
Mikroskopické preparáty botanika, zoologie, anatomie v sadě po 50 ks 2 000 Kč
Prázdná sklíčka 50 podložních a 100 krycích 600 Kč

Doporučené mikroskopy a jejich hodnocení učiteli

Doporučené přístroje dlouhodobě fungují ve stovkách školních zařízení po celé republice. Jak sami uživatelé uvádějí, jejich nejvyšším kladem je nadstandardní výbava, snadné ovládání, kvalitní materiál i zpracování, splnění očekávaných technických parametrů, možnost provozu na baterie, kvalitní osvětlení a ostrý obraz.