Údržba školního mikroskopu

Školní mikroskopy jsou přesná optická zařízení a vyžadují správné zacházení, skladování i údržbu. Péče o mikroskop začíná jeho používáním. Seznamte se na začátku s návodem k mikroskopu a postupujte dle pokynů v něm. Mikroskop při přenášení držíme jednou rukou za rameno či tubus a druhou podpíráme zespod základnu mikroskopu. Na optické části nikdy nesahejte prsty. Při práci s mikroskopem nepoužívejte hrubou sílu. Pro mikroskopování vyberte čistou, rovnou a stabilní plochu s dostatečným osvětlením a přívodem el. proudu. Pozorování začněte s nejmenším zvětšením. Stolek mikroskopu dejte pomocí ostřícího kolečka do nejnižší polohy, této zásady se držte i při změnách objektivů. Při změně objektivu či ostření se objektiv nikdy nesmí vzorku dotýkat, musí zůstat nad ním. Změnu objektivu kontrolujte pohledem z boku, předejdete tak jejich poškrabání objektivu mikroskopu či poškození preparátu. Po dokončení pozorování nezapomeňte odstranit preparát z mikroskopu. Následně mikroskop vypněte a vychladlý zakryjte obalem proti prachu. Mikroskop nesmí být vystaven vlhkosti ani prachu. Chráníme jej před působením škodlivých výparů a chemických činidel, před nárazy a pády.

I při opatrném zacházení potřebuje mikroskop pravidelnou údržbu. Pozornost je třeba věnovat jak optické tak mechanické části. Díky správné péči o mikroskop dosáhnete vysoké kvality zobrazení, vaše oči se tolik neunaví, ovládání mikroskopu bude plynulé a přesné. Pravidelná údržba sníží náklady na případné opravy, náhradní díly a prodlouží životnost mikroskopu. Naopak při zanedbání údržby může usazený prach na optice narušit či znehodnotit antireflexní vrstvy. Pozorovaný obraz bude tmavší, zamlžený a sníží se schopnost rozlišovat drobné detaily. Nepromazávané ovládací mechanismy mohu zatuhnout, hůře se ovládat a v krajním případě i zadřít.  

Optická část

Největším nepřítelem optiky je prach. Objektivy, okuláry a hranoly je třeba pravidelně čistit. Nejprve ofoukneme (ideálně stlačeným plynem, gumovým balonkem) prach z povrchu optiky, případně jemným štětečkem s měkkým vlasem. Částečky prachu jsou natolik tvrdé, že mohou poškrábat antireflexní vrstvy i povrch optických elementů. Po odstranění mechanických nečistot jemnou antistatickou utěrkou otřeme povrch čoček. Nepoužívejte papírové kapesníčky, které mohou na rozdíl od antistatické utěrky poškrábat skleněný povrch. Odolnější nečistoty, mastnoty jako otisky prstů odstraníte pomocí vatové tyčinky lehce navlhčené do roztoku. Jako čistící roztok použijte čistý alkohol nebo přípravky na čištění brýlí nebo fotografické optiky. Přebytečný roztok nechte odpařit, netřete zbytečně čočky vatovou tyčinkou do sucha. Čím méně budete povrch otírat, tím lépe.

Povrch mikroskopu a mechanická část

K čištění povrchu mikroskopu používáme jemný hadřík, který nepouští vlákna. Hadřík lze navlhčit zředěným neutrálním čistícím prostředkem. Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla. Objektivové hlavice, ostřící kolečka a ostatní mechanismy musí vykazovat hladký a plynulý chod. Toho dosáhneme jejich pravidelným promazáváním. Pokud je mikroskop napájen bateriemi, provádějte jejich pravidelnou kontrolu a výměnu, aby nedošlo k jejich vytečení a poškození kontaktů. Očištěný mikroskop přikryjeme protiprachovým obalem nebo jej uložíme do kufříku či skřínky.

Doporučené mikroskopy a jejich hodnocení učiteli

Doporučené přístroje dlouhodobě fungují ve stovkách školních zařízení po celé republice. Jak sami uživatelé uvádějí, jejich nejvyšším kladem je nadstandardní výbava, snadné ovládání, kvalitní materiál i zpracování, splnění očekávaných technických parametrů, možnost provozu na baterie, kvalitní osvětlení a ostrý obraz.